Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 

DPU i projekt HandiVision

Det giver vi projektet:

DPU arbejder i projektet med online læring og formidling for herigennem at skabe bedre brug af hjælpemidler, der er i anvendelse allerede.


Om os

Ved DPU's Institut for Læring defineres læring bredt som tilblivelsesprocesser for individer/subjekter, institutioner/organisationer og samfund/kulturer. Heri indgår kvalificering, i.e. tilegnelse af færdigheder og viden.

I definitionen indgår endvidere socialisering i betydningen at blive del af en større sammenhæng; men der indgår også tilblivelse forstået som det at blive til som unik person, institution eller virksomhed.

Definitionen favner læring på flere niveauer, og læring forstås som en kontinuerlig vekselvirkning mellem proces og udbytte. Læring er et komplekst fænomen og kan ikke reduceres til enkle årsags-virkningsforhold.

I HandiVision er det Center for læringsspil, der deltager. Centret arbejder med spiludviklingsprojekter med fokus på samspillet mellem narrativitet, interaktivitet og læring.

www.dpu.dk

KONTAKT
Spiludvikler og projektleder
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for Læring
Tuborgvej 164
2400 København NV
T8888 9641
M2671 1923
EMAX@dpu.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK