Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
Partnere i HandiVision 

HandiVision havde fra start 17 projektpartnere og tog i løbet af projektperioden yderligere fire partnere ind, hvor der var behov. Partnerkredsen består af hjælpemiddelproducenter, teknologivirksomheder, institutioner for personer med funktionsnedsættelse, videninstitutioner med specialer inden for teknologi, brugerdrevet innovation og hjælpemidler, samt kommuner.

Eftersom HandiVision er udviklet og støttet af Region Midtjylland, hører de fleste partnere hjemme i regionen. Læs mere om partnerne:

 
KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK