Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Danske Handicaporganisationer i projekt HandiVision 

DH har bidraget med repræsentanter i deleksperiment 4, Hjælpemiddelbruger Forum.

DH's rolle har været af rekruttere brugere til de "user communities", der har været gennemført som eksperimenter med forskellig former for brugerinddragelse.

DH har via bidrag fra HandiVision også udviklet og afholdt et kursus om brugerinddragelse i kommunale udbud.


Om os

Danske Handicaporganisationer (DH) er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 

De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation.

Organisationen beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. 

DH skal i følge vedtægterne alene arbejde med de emner, der er af fælles interesse for vore medlemsorganisationer.

www.handicap.dk

KONTAKT
Danske Handicaporganisationer
Sandkåsvej 4, st. tv.
8210 Århus V
M4068 4425
Ejoergen.bak@get2net.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK