Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
03-12-2010 
Kom i dialog med flere end 500 forhandlere og producenter på det danske hjælpemiddelmarked 

Hjælpemiddelbasens online idé- og debatforum er et nyt forum for alle med interesse for hjælpemidler og løsninger til personer med nedsat funktionsevne. Her kan du fortælle om dine idéer, give tips, efterlyse løsninger og debattere spørgsmål vedr. hjælpemidler.

 

Formålet med etableringen af idé- og debatforum er at bidrage til idé- og erfaringsudveksling samt debat mellem brugere af hjælpemidler, pårørende, forhandlere, terapeuter og alle andre med interesse for hjælpemiddelområdet.

HMI har udviklet det med afsæt i deres arbejde i HandiVision delprojektet User Communities, hvor formålet er at eksperimentere med og skabe nye typer af user communities, hvor brugere og udviklere af hjælpemidler mødes for at identificere behov og udvikle hjælpemidler.

Ideer til brug af foraet og strategier for videreudvikling blev drøftet på workshoppen Online user communities den 20. maj blandt HandiVisions partnere.
 
Tilmelding
Alle kan gratis tilmelde sig Hjælpemiddelbasens idé- og debatforum. Ved tilmelding oprettes en brugerprofil, og man får adgang til at se de øvrige tilmeldtes profil. I forbindelse med tilmeldingen tilkendegiver man sit interesseområde, og man får mulighed for at tilvælge mail-advisering, således at man let kan følge med i debat, tips og idéer inden for ens eget interesseområde.
 
Alle indlæg i Hjælpemiddelbasen kategoriseres, dvs. der tilknyttes automatisk links til relaterede produktgrupper, hvorfra der igen findes links til relevant litteratur, principafgørelser m.m. 
 
Link til tilmelding.

KONTAKT
Ergoterapeut, MSc, Konsulent i forskningsafdelingen
Hjælpemiddelinstituttet
Gregersensvej 38
2630 Taastrup
T4191 8168
Elje@hmi.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK