Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
HandiVision er et projekt, der forsker i udvikling af hjælpemidler gennem Brugerdreven Innovation (BDI) 
Projektet sætter fokus på udvikling og integration af BDI-metoder med brugere, producenter og deres udfordringer i centrum.
 

Projektet er bygget op omkring fire deleksperimenter, der engagerer brugerne og virksomheder på flere niveauer. Eksperimenterne omfatter hele værdikæden, fra idegenerering til information og service med henblik på at gavne udviklere, producenter og brugere af hjælpemidler.

HandiVision er iværksat af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation og Vækstforum for Region Midtjylland. Projektet har et budget på i alt 11 mio. kr. og løber frem til udgangen af 2010. Alexandra Instituttet er projektholder.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk
Relaterede Links

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK