Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Projektets deltagere er engageret i fire sideløbende deleksperimenter 
Deleksperimenterne omfatter hele værdikæden fra idéfase til information og service. Delprojekternes oplevelser, metoder og arbejde genererer indhold til tværgående erfaringsudveksling og dokumentation. Delprojekterne bliver fulgt systematisk for at udvikle metoder til brugerdreven innovation på hjælpemiddelområdet gennem ”Bjælken”.
 

Deleksperiment 1: Undersøger hvordan Brugerdreven Innovation kan bidrage til at udvikle interaktive rum i boformen Landsbyen Sølund, og derved skabe nye måder at understøtte relation og kommunikation mellem beboere og medarbejdere på.

Deleksperiment 2: Undersøger hvordan brugere og hjælpere på Egmont Højskolen - en højskole også for fysisk handicappede - kan bringe deres viden, erfaringer og behov i spil. Hvordan kan denne viden både kommercialiseres, bidrage til bedre hjælpemidler og sikre, at brugerne får øget indflydelse på eget liv?

Deleksperiment 3: Undersøgelser viser at hjælpemidlernes potentiale ikke udnyttes optimalt. Barriererne kan være f.eks. uforståelige brugsvejledninger, dårligt design eller mangelfulde servicekoncepter. Hvordan kan brugere og deres hjælpere medvirke til bedre udnyttelse af hjælpemidler?

Deleksperiment 4: Undersøger hvordan user-communities for handicappede kan udvikles og organiseres, så viden kan anvendes af virksomheder? Og hvordan kan et user-community blive så driftsikkert, at det på sigt kan bliver både en del af forretningsudviklingen og en positiv faktor i de handicappedes dagligdag?

Bjælken: Er et forum hvor deltagerne samle, udfordrer og systematiserer de erfaringer og metoder projektets arbejde leverer.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK