Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Program for Brugerdreven Innovation 
HandiVision er et projekt under Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for brugerdreven innovation. Formålet med Program for brugerdreven innovation er at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i virksomheder og offentlige institutioner. Det skal ske på grundlag af et bedre kendskab til kunders og brugeres behov.
 

Alle delprojekter i HandiVision fokuserer på samarbejdet mellem bruger og virksomhed. Brugeren er ikke en særskilt gruppe der skal være øget fokus på, men derimod en integreret del af udviklingsprocessen.

Om metoden "Brugerdreven Innovation"

  • Udvikle nye produkter eller services gennem forskellige former for samarbejde med brugerne
  • Brugerinddragelse i udviklingsprocessen - fra idé til resultat
  • Afdække erkendte og ikke-erkendte behov
  • Udfordre brugerne til at tænke i helt nye baner
  • Kvalificere andre typer innovation (f.eks. teknologisk)
  • Det er ikke brugerne der driver processen - de er alene en del af den.

Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen kan Brugerdreven innovation overordnet defineres som:

Den proces, hvorved man henter viden fra brugerne med henblik på at udvikle nye produkter, services og koncepter. En brugerdreven innovationsproces er baseret på en forståelse af brugerbehov og en systematisk involvering af brugerne.

Læs mere om BDI på
Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation (NFBi) - www.nfbi.dk
www.brugerdreveninnovation.dk

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK