Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
Effekter af HandiVision 
HandiVision har haft en række konkrete effekter, som efter projektets afslutning vil bidrage med nye muligheder for brugerinddragelse i udvikling af nye hjælpemidler og i virksomheders forretningsudvikling:
 
KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK