Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Her kan virksomheder afprøve deres produkter eller få nye ideer i et levet miljø 

I Skanderborg ligger minisamfundet Landsbyen Sølund. Et visionært bosted for voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Gennem HandiVision-projektet har bostedet udviklet et koncept, der inviterer virksomheder indenfor. Her kan de afprøve deres produkter eller få input til nye ideer i et virkeligt levet miljø.

 

I Landsbyen Sølund bor 220 voksne i små boenheder med egen lejlighed. Det giver nogle udfordringer i forhold til at klare hverdagens strabadser. Derfor inviterer Landsbyen Sølund producenterne af hjælpemidler indenfor.

En prototype med massefylde
It-virksomhederne Personics og Amfitech har sagt ja tak til invitationen. De har med Sølunds beboere og personale testet Personics-spil, der er blevet videreudviklet med sensorer fra Amfitech. Produktet er blevet et interaktionsspil til leg og læring udviklet med input fra Sølunds personale og beboere.

Når man tester en prototype med vores beboere, skal den være forholdsvis konkret. I forløbet med interaktionsspillet har vi afprøvet Personics’ eksisterende produkter og videreudviklet på det med Amfitech, der ved en masse om sensorer, siger Dorthe Johnsen. Hun har været projektleder på samarbejdet i Landsbyen Sølund.

Personics-systemet blev afprøvet for at teste, hvordan beboerne forholder sig til, at de kan have indflydelse på lyd og billede, når de bevæger sig. Interaktionsspillet er udviklet ud fra hensigten, at beboerne kan få oplevelsen af at styre ting selv.

Der kom en ny idé ud af testningen. Virksomhederne havde en idé om, at en genstand, man kunne flytte rundt i rummet, kunne bruges som museinput til interaktionen. Det viste sig ved forsøgene, at personens masse i det aktive felt i sig selv kunne bruges som museinput. Den interaktion passer godt til brugergruppen, da de kan interagere med spillet på en meget intuitiv og enkel måde.

Stærk institution
Vi vil gerne åbne landsbyen op og invitere folk udefra ind for at udvikle sammen med os. Alle har blik for, at det giver noget for personale og beboere.

– Vi har også et klart værdisæt (det gode liv, Gentle Teaching) og dermed et samlet udgangspunkt for, hvad der er etisk ok i forhold til beboerne, understreger Dorthe Johnsen.

Ifølge Maurtis Eijgensdaal, der er forstander på Sølund, er det noget, institutionen arbejder videre med fremover. – Vi håber, at vores lab i et rum i Snoezelhuset mentalt kan brede sig til hele huset og til hele Sølund, og intensivere det vores menneskelige relationer er bygget op af, siger han.

 Links

KONTAKT
Konsulent
Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
T8794 8042
Edorthe.moeller@skanderborg.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK