Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Udbuds- og indkøbsprocesser som OPI-samarbejder 
På hjælpemiddelområdet er det ifølge brugere og virksomheder en udfordring af sikre innovationshøjden i forbindelse med offentlige indkøb og udbud af hjælpemidler, som særligt kommunerne står for.
 

Det offentlige spiller en afgørende rolle for markedet for hjælpemidler i Danmark. Markedet for hjælpemidler er en kompleks værdikæde mellem virksomheden, det offentlige og borgeren. Kommunerne har det fulde myndighedsansvar på handicapområdet, står for visitation, bevilling mv. og kan bl.a. bestemme, at hjælpemidler skal leveres af bestemte leverandører. For visse typer hjælpemidler tilbydes borgeren dog frit valg.

Slutbrugernes kvalificering af kommunale udbud
Før kommunerne sender hjælpemidler i udbud, er de ifølge lovgivningen forpligtet til at inddrage brugerrepræsentanter. Brugerne skal blandt  andet være med til at kvalificere kravspecifikationerne og sikre, at der følger en ordentlig service med hjælpemidlet.

Danske Handicaporganisationer har i HandiVisions fået kvalificeret, hvordan de kan udnytte deres formelle indflydelse på kommunernes indkøb af hjælpemidler gennem udbud.

Læs mere herom i nedenstående artikler:

Innovation i udbudsprocesser – en case udefra
På hjælpemiddelområdet er det i det hele taget en udfordring af sikre innovationshøjden i forbindelse med offentlige indkøb og udbud af hjælpemidler. Grunden er den, at udbud ofte skal følge de stramme retningslinjerne i EU’s udbudsdirektiv, som bl.a. tilsiger, at produktet skal være på markedet på forhånd.

Udbuds- og indkøbsprocesser kan dog samfundsmæssigt betragtes som Offentlige-Private innovationspartnerskaber (OPI, der bidrager til både forretningsudvikling hos virksomhederne og innovation i den offentlige sektor. Det er her afgørende, at det offentlige sammen virksomheder udvikler velfungerende samarbejds- og procesmodeller, så man i udbudsprocesser kan tilgodese kvalitative parametre via innovation og prisen på hjælpemidler.

Et forsøg på at eksperimentere med innovation i udbud sker i projektet Fremtidens intelligente hospitalsseng, hvor Region Midtjylland og Regionshospitalet i Randers sammen med et konsortium af virksomheder er gået sammen om at udvikle en ny plejeseng inden for rammerne af EU’s udbudsdirektiv i et OPI-samarbejde.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK