Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Principperne bag konceptet 

Living Lab begrebet stammer fra MIT i Boston, USA, som inviterede mennesker indenfor i levende laboratorier. Her observerede de, hvordan brugerne anvendte nye it-løsninger. Brugere levede i laboratorierne i flere dage eller uger for at gøre afprøvningen mere realistisk. Ideen var at inddrage brugerne i den værdiskabende innovationsproces omkring nye teknologibaserede produkter.

 

Sidenhen er konceptet rykket videre fra laboratorierne til verden udenfor, hvor mennesker bor og færdes – og hvor de i højere grad kan inddrages i produktudviklingen i virkelighedsnære miljøer.

Med det afsæt kan deltagerne i et Living Lab:

 • Designe og organisere brugerorienterede innovationsprocesser med afsæt i et afgrænset udsnit af dagliglivet i et miljø´
 • Udforske hverdagslivet kvalitativt og kvantitativt, som afsæt for at lave nye produkter eller serviceydelser
 • Indgå i en organisatorisk samarbejdsmodel og fysisk ramme for offentlige-private partnerskaber, der er sammensat af en række partnere, der hver især bringer værdi til samarbejdet

Et Living Lab samarbejde kan udvikle produkter og services i forskellige faser:

 • Tidlige idefase: Samarbejdet bidrager til at undersøge brugernes grundlæggende behov i hverdagssituationer. Du kan afprøve og udvikle ideer med brugerne.
 • På vej på markedet: Samarbejdet kan afprøve og fintune produkter gennem en hurtig afprøvningscyclus i et virkeligt miljø.
 • Allerede er på markedet: Samarbejdet kan give feedback fra brugerne om deres behov og ønsker. Måske har du behov for yderligere udvikling eller afprøvning med en ny brugergruppe?

Principper bag Living Lab som innovationstilgang
Living Lab baserer sig på nogle grundlæggende principper for innovation. Der er fokus på:

 • Kontinuitet: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, som styrker kreativitet og innovation – som bygger på tillid opnået gennem en proces.
 • Åbenhed: En åben innovationsproces, der inddrager flere og mange perspektiver.
 • Realisme: Rigtige brugere i rigtige situationer, der faciliterer realistiske situationer og adfærd.
 • Brugerindflydelse: Engagerede og deltagende brugerne, der kan være med til at styre innovationsprocessen i en retning baseret på brugernes behov og drømme.
 • Spontanitet: Spontane brugerreaktioner og ideer, der løbende viser nye muligheder.

Living Labs i HandiVision
I HandiVision har Egmont Højskolen og Landsbyen Sølund deltaget forskellige typer af samarbejder med en række virksomheder. Fælles for de to institutioner er, at de har:

 • Ressourcer til at at lægge ind i samarbejdet
 • Stærke innovationskulturer
 • Brugere med interesse i samarbejde og udvikling (elever, beboere, ansatte)
 • Specialiseret viden inden for funktionsnedsættelse og hjælpemidler
 • Markante holdninger, som præger deres faglige arbejde og tilgang til mennesker med handicap, bl.a. udlevede værdier som respekt og kærlighed

Links

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK