Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Hjælpemiddelbruger Forum er et bindeled mellem brugere og producenter af handicaphjælpemidler 
Brugerdreven Innovation gennem Hjælpemiddelbruger Forum kan medføre, at din virksomhed finder en forretningsmulighed/løsning til et velkendt udækket behov hos brugerne. Det kan eksempelvis være mindre forbedringer, som tilfører stor værdi til brugeren.
 

Forummet kan også medføre, at din virksomhed finder en forretningsmulighed i et ikke tidligere observeret udækket behov hos brugerne. Det kan være et helt nyt perspektiv, der løser brugeres behov for at få løst opgaver i hverdagen.

Hjælpemiddelbruger Forum (virksomheder)
Arbejdet afdækker barrierer ved brug af hjælpemidler gennem etablering af user-communities med henblik på at skabe en kollektiv innovationskraft, hvor brugerne er drivkræfter sammen med producenterne. User-communities faciliterer en dialog mellem bruger og producent, baseret på erfaring, orienteret mod innovation. Dialogen skal lette såvel den tekniske brugsadgang som den oplevede brug af hjælpemidler.

Hjælpemiddelbruger Forum tilbyder din virksomhed mulighed for at komme ind i brugernes verden, lære relevante brugere og deres miljø at kende. Samtidig kan Hjælpemiddelbruger Foum give dig adgang til at rekruttere brugere til fokusgrupper og produkttest.

Læs også her om at komme i dialog med brugerne.


Hjælpemiddelbruger Forum (brugere)
Formålet med Hjælpemiddelbruger Forum er at skabe et netværk, hvor forskellige brugere af hjælpemidler mødes og udveksler viden og ideer.

Ideerne skal danne grundlag for videreudvikling af eksisterende hjælpemidler eller udvikling af nye. Dette er til gavn for dig som bruger, men er også uundværligt for producenterne, der kan bruge erfaringerne til at imødekomme konkrete behov.

Vi søger engagerede personer til deltagelse i Hjælpemiddelbruger Forum. Er du en person, der selv bruger hjælpemidler, eller er du ergoterapeut, indkøber, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, handicaphjælper, fysioterapeut, speciallærer eller pædagog, der bruger eller arbejder med handicaphjælpemidler, så har du nu muligheden for at deltage i dette forum.

Har du lyst til at være med i dette spændende forum, så send venligst en e-mail til Lilly Jensen med følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og titel.
Vi ser frem til at modtage din tilmelding.

Læs mere om de overvejelser som User Communities-gruppen har haft i forbindelse med projektarbejdet.
KONTAKT
Ergoterapeut, MSc, Konsulent i forskningsafdelingen
Hjælpemiddelinstituttet
Gregersensvej 38
2630 Taastrup
T4191 8168
Elje@hmi.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK