Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
BDI-kursus for unge med funktionsnedsættelse på Egmont Højskolen 
Arbejdet på Egmont kvalificerer brugerne til at blive reelle (dialog)partnere. Egmont Højskolen udvikler et praktisk funderet kursustilbud kaldet Den innovative bruger for elever på skolen – personer med funktionsnedsættelse – og deres hjælpere. Som en integreret del af kurset tilbyder Egmont et udviklingslaboratorium, hvor brugerne kan udvikle prototyper i samarbejde med produktudviklere, designere og virksomheder.
 

Om Egmont Højskolen
Kreativitet og tilpasning af eksisterende hjælpemidler er ikke noget nyt på Egmont Højskolen. På en højskole, hvor man bor, spiser, undervises, fester, rejser, diskuterer og leger sammen, bliver brugere, hjælpere og øvrigt personale hele tiden konfronteret med, at mennesker med forskellige forudsætninger skal have særlige løsninger.  

Værelser skal tilpasses med lifte og smart-home-controls. Spøjse spiseredskaber skal
udtænkes og anvendes. Undervisningsforløb skal tilgodese elevernes forskellige tilgange. Festlokaler skal indrettes, så også kørestolsbrugere kan være med til kl. 4 om morgenen, rejser skal planlægges minutiøst med et minimum af hjælpemidler, elever uden ekspressivt sprog skal have mulighed for at give igen på en fræk bemærkning, og selvfølgelig skal alle være med på ekskursioner og udflugter. Der er udfordringer nok.

Den innovative bruger
Udvikling af kursustilbudet Den innovative bruger er et delprojekt under det 3-årige
projekt HandiVision. Sammen med VIA University College i Horsens og forskellige virksomheder bruger Egmont Højskolen projektet til:

  • at uddanne brugere af hjælpemidler til at se kritisk på eksisterende udstyr, brainstorme over ideelle løsninger og idegenerere på nye produkter. Dette sker bl.a. ved besøg på messer og hos virksomheder samt ved at arbejde med virtuelle miljøer, video-optagelser og fotografering af dagligdags situationer
  • at samarbejde om tilpasning/udvikling af konkrete hjælpemidler sammen med ingeniørstuderende og virksomheder
  • at invitere alle interesserede til at bruge Egmont Højskolen som et levende
    eksperimentarium, hvor virksomheder og produktudviklere kan få feedback på ideer og inspiration til nye hjælpemidler

Målet er at udvikle kursusforløbet Den innovative bruger, som sætter deltagerne i stand til at stille krav til hjælpemidlers udformning – både fysisk og æstetisk – og at samarbejde konstruktivt med designere og virksomheder om produktudvikling. 

Egmont Højskolen som levende laboratorium
dib-lab er Egmont Højskolens levende laboratorium for de innovative brugere (dib). Lab'et er udviklet i HandiVision-projektet. Lab'et spreder sig over 17.000 m2, rummer over 200 dedikerede innovatører med speciale inden for hverdagslivet med muskelsvind, spastisk lammelse, tømmermænd og drømmen om den store kærlighed.

Læs mere på dib-labs hjemmeside eller download Produktblad (pdf).

KONTAKT
Konsulent
Via University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
T7625 5000
M8755 1910
Ejavi@viauc.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK