Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Hovedformålene med HandiVision er at 

engagere brugerne – især brugere med funktionsnedsættelse og deres medarbejdere i udvikling af nye og brede hjælpemidler

udvikle, systematisere, dokumentere og formidle nye metoder til brugerdrevet innovation ud fra erfaringerne inden for hjælpemiddelområdet

demonstrere effekten af brugerdrevet innovation som metode til at styrke virksomhedernes innovationsprocesser

 

HandiVision arbejder med brugerdreven innovationsmetode (BDI) og offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI).

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK