Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Udvikling af nye innovationsmetoder i tæt samarbejde mellem offentlige institutioner og private virksomheder  
Udover at have fokus på udvikling af metoder til brugerinvolvering på nye måder, skal HandiVision ses som et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI), fordi projektet eksperimenterer med og udvikler nye innovationsmetoder i tæt samarbejde mellem offentlige institutioner og private virksomheder. Det er der gode grunde til at gøre inden for hjælpemiddelområdet. Det skal ske på grundlag af et bedre kendskab til kunders og brugeres behov.
 

Egmont Højskolen og Landsbyen Landsbyen - O'erne i OPI
Konkret foregår det tætte OPI-udviklingsarbejde primært på Egmont Højskolen og i Landsbyen Sølund, der byder ind med deres institutioner som dagligdagslaboratorier (living labs). Egmont med deres elever og ansatte, Sølund med deres beboere og ansatte. Og virksomheder byder ind med viden, forretningsdrive og prototyper til afprøvning på institutionerne.

Herudaf trækker vi erfaringer og viden om, hvordan nye samarbejds- og procesmodeller kan bidrage til skabelsen af nye og bedre hjælpemidler. Og hvordan erfaringerne fra Egmont og Sølund kan generaliseres og gøres til generelle OPI-koncepter for det vellykkede offentlig-private samarbejde, hvor udvikling af nye former for udveksling af viden og måder at kommunikere denne viden på er i fokus.

Læs også her om living labs.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK