Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Udvikling af hjælpemidler til handicappede uden sprog på Sølund gennem BDI 
Arbejdet på Sølund indgår i et større projekt med etablering af interaktive rum i et nyt Snoezel-hus. Eksperimentet tager afsæt i at afdække brugernes behov og inddrage dem og i særlig grad deres hjælpere i at udvikle kommunikationshjælpemidler.
 

Arbejdet skal udvikle BDI-metoder med henblik på at produktudvikle kommunikative hjælpemidler. Eksperimentet inddrager beboere og medarbejdere sammen med hjælpemiddel- og kommunikationsvirksomheder, oplevelsesindustri og vidensinstitutioner.

Inddragelse af brugere
Sølund deltager i projektet HandiVision frem til udgangen af år 2010. Det er projektets tese, at nytænkning bedst sker i et samarbejde mellem forskere, virksomheder og dem der står i situationerne til dagligt. Derfor mødes disse parter i et forhåbentligt frugtbart samarbejde til gensidig inspiration.

Hvad skal vi udvikle?
Vi vil i projektet se på den nyeste teknologi og vurdere, om og hvordan den kan gøre en forskel for kommunikationen og relationen mellem personale og beboere/brugere af Snoezel-huset. Vi skal ikke bruge teknologi for teknologiens skyld, men der er meget at hente i nye, interaktive teknologier.

Læs mere om Snoezel-huset på Sølunds hjemmeside.

Hvem er brugerne?
Brugerne af kommunikationshjælpemidler er beboere og personale. Personalet indgår både som den ene part i den kommunikative relation, og som dem der kender beboerne og kan formidle deres behov. Disse brugere skal sammen med virksomheder og vidensinstitutioner være med til at udvikle interaktive spil og aktiviteter tilpasset beboerne, således at de får en oplevelse af større ejerskab over deres liv.

Man kunne forestille sig:

  • at nytænke Snoezel-rum
  • at undersøge mulighederne for at registrere kommunikationssvage beboeres kropslige reaktioner på sansepåvirkninger (f.eks. hjertebanken, puls og sved) i Snoezelrummet. Det er ideen at forstærke disse signaler og omsætte dem til et format, der kan bruges i kommunikationen. Medarbejderen vil derved kunne få en ide om, hvordan beboeren har det
  • at beboerne indirekte kan påvirke den sansestimulation, de bliver udsat for – f.eks. at lys eller lyd dæmpes eller forstærkes i forhold til de kropslige signaler, der registreres

Vil du være med?
På Sølund etablerer vi et varigt eksperimentarium, hvor firmaer kan afprøve og udvikle nye kommunikationshjælpemidler. Har du lyst til at deltage med fx en af dine beboere eller som virksomhed (også efter projektets afslutning), er du velkommen til at kontakte Dorthe Møller Johnsen, formidlingskonsulent i VISS.dk og tovholder for deleksperimentet.

Maurits Eijgendaal
KONTAKT
Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
T8794 8000
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK