Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Udvikling og dokumentation af BDI-metoder 
De fire deleksperimenters arbejde med virkelige brugsscenarier afføder en lang række metodeovervejelser. Erfaringerne bliver samlet i den tværgående indsats kaldet ”Bjælken”. ”Bjælkens” arbejde skal skabe en platform for en mere systematisk brug af BDI-metoder.
 

HandiVision arbejder systematisk med at samle og dokumentere nye udfordringer. Dokumentationen er et led i arbejdet med og udforskningen af BDI-metoder med henblik på at udvikle et anvendeligt og retningsgivende værktøj for både bruger og virksomhed.

Bjælkens tre mål

  • Bjælken skal have en dokumenterende rolle i forhold til delprojekterne, uddrage det metodisk interessante og nyskabende i delprojekterne og samle erfaringerne på tværs af projekterne uden at overse det specifikke særegne i et enkelt delprojekt.
     
  • Bjælken skal have en supporterende rolle i forhold til delprojekterne. Give inspiration til metoder (metodegruppen), stille opklarende spørgsmål, udpege synergieffekter,  samarbejdsmuligheder  og temaer på tværs af projekterne.
     
  • Bjælken er ansvarlig for formidlingens af de metodiske overvejelser og deres anvendelse i sammenhænge udenfor Handivision. Delprojekterne og deltagerne kan ses som ét netværk med projekternes forskellige mål som motiverende drivkraft. (Udnyttelse af netværkseffekter) og formidling af BDI
    Eksempel på bjælken arbejde er samarbejdet med dannelse af On-line User communities. Læs mere her.
KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK