Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
05-11-2009 
Service for virksomheder i hjælpemiddelbranchen 
User communities - eller hjælpemiddelbrugerfora - skal ses som en service over for virksomheder inden for hjælpemiddelbranchen, så de kan få inspiration til at anvende BDI som en systematisk del af udviklingsprocessen.
 

Tanker om hvad et user community kan:

 • give let og hurtig adgang til relevante forskellige brugere der ønsker at deltage
 • finde professionelle fra relevante faggrupper
 • tilrettelægge eller gennemføre workshops (user community arrangementer) hvor relevante bdi-metoder bliver inddraget
 • finde lokaler (tænke tilgængelighed ind)
 • finde facilitatorer
 • samle op på workshoperfaringer, som virksomhederne kan bruge konkret i deres produktudvikling
 • udvikle værkstøjskasse til virksomhederne (et dokument der kan informere dem om, hvad en workshop består af – tilpasses løbende efterhånden som erfaringerne opstår)
 • udarbejde fortrolighedserklæring som alle deltagere underskriver

Desuden arbejder user communities med overvejelser omkring:

 • hvordan vælger man emne (hvis det at skabe user communities for virksomheder skal være forretning: hvad indeholder ”tilbuddet” så? Er det kun formidling til bruger eller mere?
 • rekruttering af virsomheder
 • rekruttering af brugere
 • workshoptilrettelæggelse og -facilitering
 • hvordan vurderer virksomheden udbyttet (hvad er deres opfattelse og hvordan dokumenterer man det?)
KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK