Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
Her har vi været 
HandiVision har bidraget med oplæg og andre formidlingsaktiviteter i disse sammenhænge:
 

2010

9. december: Virksomhedsrettet seminar om Brugerorienteret innovation, Alexandra Instituttet i Århus.

25. november: Deltagelse i Dansk Standards konference "Fra ide til produkt - inden for medicinsk udstyr og hjælpemidler" i København.

24. november: Afsluttende partnerskabsmøde for de 21 partnere i HandiVision på Egmont Højskolen.

23. november: Dialogmøde med repræsentanter for Dansk Design Center om metoder til implementering af projekter inden for velfærdsinnovation.

21. november: Deltagelse og præsentation af HandiVision prototypen "E-tracker" i netværket "IT og handicap", arrangeret af Socialt UdviklingsCenter.

18. november: Besøg i IT-byen fra Osaka Kommune og deres robotcenter - oplæg om HandiVision og projektets living labs (Egmont og Sølund).

3. november: Oplæg for bestyrelsen i Dansk Rehab Gruppe hos HMI i Høje Taastrup om "Brugerorienteret innovation og HandiVision-projektet".

3. november: Møde med repræsentanter for bl.a. Århus Kommune og Egmont Højskolen om "MCTOS-projektet"

2. november: Møde med Bente Rugaard Thorsen om deling af erfaringer fra de to projekter "HandiVision" og "Selvhjulpen med teknologi".

1. november: Interview med Thor Rigtrup Larsen fra projektet "Mobile probes" til bloggen "Toolkits for Userdriven Innovation".

27. - 28. oktober: Deltagelse med oplæg på Danske Handicaporganisationers "Kursus i brugerinddragelse og brugerindflydelse på hjælpemiddelområdet" i Kolding.

29. september: Møde med Jacob Høj Jørgensen fra Væksthus Midtjylland om deling af erfaringer fra de to projekter "HandiVision" og "BISP".

21-22. september: Stand og workshop på HIT-messen i Nyborg.

17. september: Oplæg om HandiVision "Resultater og læringer" for Region Midtjylland, afd. for Innovation & Forskning på Alexandra Instituttet.

16. september: Møde om HandiVision formidlingssamarbejde med DRG-direktør Leif Lytken og DRG-formand Tommy Jensen.

16. september: Oplæg på AAL-konferencen om "HandiVision living labs" (Ambient Assisted Living) i Odense.

7. september: OK-Fonden (direktør + forstander) på besøg i Landsbyen Sølund (præsentation af delprojekt + rundvisning i snoezelhuset).

28. juni: Intromøde til "Vejledning for Brugerorienteret innovation" fra Danske Standard og Alexandra Instituttet, afholdt i Århus (afholdt anden dato i København).

1. juni: Deltagelse i konferencen "Indkøb af hjælpemidler", arrangeret af HMI i Middelfart.

20.maj: Præsentation af HandiVision på dialogmøde med ledelsen fra Stefanshjemmet i Århus.

19. maj: Præsentation af delprojekt "Den innovative bruger" over for Danske Handicaporganisationer på Egmont Højskolen.

4-6. maj: Rehab-messen 2010 i Bella Centret: Stand alle dage, 3 workshops, konferenceoplæg og happenings med "Tilgængelighedspolitiet".

21. april: Oplæg om HandiVision på afslutningskonferencen for MAXI-projektet på Aalborg Universitet.

15. april: Oplæg om HandiVision for journalist fra Nikkei Business i Japan

9. april: Dialogmøde hos Guldmann om HandiVision.

22. marts: Oplæg over for rektorerne for ergoterapeutskolerne i Danmark, Hotel Trinity, Snoghøj.

16. marts: Møder med Region Midtjylland og Århus Kommune vedr. HandiVisions "BDI-oplevelser" i Japan i februar.

15. marts: Præsentation af HandiVision over for Århus Kommune mhp. deltagelse i projektet.

12. marts: Besøg fra Osaka Universitets Tech-transfer kontor i IT-byen Katrinebjerg, arrangeret af og med deltagelse af HandiVision projektledelse.

11.marts: 5. partnerskabsmøde for HandiVisions partnere i Filmby Århus.

24. februar: Dialogmøde med Yoke om HandiVision.

24. februar: Møde med Roltec om deltagelse i HandiVision.

16. februar: Dialog med DesignPartners om HandiVision.

12. februar: HandiVision stand på CareWare udstilling i Ridehuset i Århus.

11. februar: HandiVision deltagelse på CareWare "aktionskonference" på Rådhuset i Århus.

1-8. februar: Møder med virksomheder og oplæg på konference om "User innovation" i Osaka, Japan.

4. januar:  Oplæg om HandiVision ifm. besøg fra Osaka, Japan.

2009

8. december: Workshop med Socialt UdviklingsCenter i København.

2. december: Møde mellem Alexandra Instituttet og "casevirksomheden" Safelink om positioneringsteknologier.

26. november: "Co-creation workshop" mellem elever fra Egmont Højskolen, virksomheder, designstuderende og ingeniørstuderende i delprojektet "Den innovative bruger" i Idéværkstedet på VIA University College i Horsens.

25. november: Møde med John Møldrup fra Attractor om metoder til "Appreciative Enquiry".

24. november: Afholdelse af "Hjælpemiddelbrugerforum" med virksomheden Toppac fra Randers i delprojekt "User Communities".

24. november: Møde med Silkeborg Kommune om HandiVision og evt. projektdeltagelse som partner.

18.-20. november: 3-dages international snoezel-konference "Celebrating Life" i Landsbyen Sølund. 

5. november: 4. partnerskabsmøde for HandiVisions partnere.

30. oktober: Møde om HandiVision med DRG-direktør Leif Lytken.

29. oktober: Deltagelse på konferencen "Brugerinddragelse gennem online user communities" på IT-Universitetet i København.

28. oktober: Møde #2 med Væksthus Midtjylland om strategi for BDI-forløb med virksomheder.

19. oktober: Møde #1 med Væksthus Midtjylland om strategi for BDI-forløb med virksomheder.

8. oktober: Deltagelse og præsentation af HandiVision i netværket "IT og handicap", arrangeret af Socialt UdviklingsCenter.

7. oktober: Deltagelse i workshoppen "En dag i laboratoriet for velfærdsteknologi", afholdt af Servicestyrelsen.

6. oktober: Præsentation af HandiVision for projektet "Sund Innovation i Randers" på deres partnerskabsmøde

2. oktober: Case-workshop i delprojekt "Bedre brug af hjælpemidler" med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Hjælpemiddelinstituttet samt Silkeborg og Århus Kommuner.

1. september: Kapitel om delprojektet Den innovative bruger i bogen "Innovation. Medarbejder og bruger" af Catharina Juul Kristensen & Søren Voxted, Hans Reitzels Forlag.

15. - 16. september: Stand om HandiVision og delprojektet i Landsbyen Sølund på HIT-messen i Nyborg.

14. september: Oplæg om HandiVision på Region Midtjyllands konference om "Offentlig-Privat Innovationssamarbejde" i Silkeborg.

19. august: Interview med innovationsnetværket "Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation" (NFBi) om HandiVision.

11. august: Deltagelse i præsentationsmøde på Randers Sygehus om OPI-udbuddet om "Fremtidens sengestue".

25. juni: Oplæg og workshop arrangeret af HandiVision i Landsbyen Sølund med deltagere fra projektet "Udviklende patientmiljø for hjerneskadede" på Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus.

23. juni: Møde med Væksthus Midtjylland og Randers Erhvervsudviklingsråd om formidling af BDI-muligheder til regionale virksomheder.

19. juni: Deltagelse i Erhvervs- og Byggestyrelsens konference "Innovationspot 09" i København om status for "Program for Brugerdrevet Innovation" (introfilm om HandiVision vist).

16. juni: 3. partnerskabsmøde for HandiVisions partnere.

3. juni: Konference om "Indkøb af hjælpemidler" i Odense, arrangeret af Hjælpemiddelinstituttet.

29. maj: Møde med DesignConcern om deling af erfaringer fra de to projekter  "i-Sit" og "HandiVision".

27. maj: Møde med repræsentanter for Neurokirurgisk afdeling om HandiVision og et nyt projekt på afdelingen.

14. maj: Møde om HandiVision med DRG-direktør Leif Lytken og DRG-formand Bent Apollo Rasmussen

12.-14. maj: Deltagelse i "Health & Rehab" messen i Fredericia (uddeling af foldere om HandiVision ved indgangen og på projektpartnernes stande).

11. maj: Møde med forskere fra Syddansk Universitet om "manualer til ældre" ifm. "Bedre brug af hjælpemidler" delprojektet.

29. april: Møde med Hatch & Bloom om projekter vedr. brugerdrevet innovation.

24. april: Møde med Marie-Louise Thomsen fra Region Midtjylland om offentlige udbud og indkøbspolitik, med afsæt i HandiVision erfaringer.

7. april: Møde med Amfitech om HandiVision og evt. projektdeltagelse som partner.

30. marts: Case-beskrivelse om HandiVision i bogen Sæt borgeren i spil af Christian Bason, Sune Knudsen og Søren Toft, Gyldendal Business.

12. februar: Præsentation af HandiVision over for en delegation fra Københavns Kommune (projekt "Det gode ældreliv").

12. februar: Interview med Søren Voxsted til bogen Brugerinvolverende innovation", med deltagelse af flere partnere fra delprojekt "Den innovative bruger".

5. februar: Oplæg om erfaringer fra HandiVision fra kick-off på projektet "Sund innovation i Randers".

2008

4. december: Præsentation af HandiVision til Søren Voxsted mhp. kapitel om projektet i kommende bog.

13. november: "Co-creation workshop" mellem elever fra Egmont Højskolen, virksomheder og ingeniørstuderende i delprojektet "Den innovative bruger" i Idéværkstedet på VIA University College i Horsens.

6. november: Deltagelse i NFBi-workshop om co-creation i online user communities.

5. november: Møde med Randers Kommune om erfaringer fra HandiVision projektet.

7. oktober: 2. partnerskabsmøde for HandiVisions partnere.

30. september: Oplæg om HandiVision på konferecen "Social IT" i Odense, arrangeret af Knowledge Lab.

30. september: Oplæg om HandiVision med titlen "Nye og bedre hjælpemidler via brugerdreven innovation” på konferencen "Social IT - Innovation, læring og afbureaukratisering" Knowledge Lab, Syddansk Universitet i Odense.

19. september: Præsentation af Alexandra/HandiVision for delegation fra Århus Kommunes afdeling for Sundhed & Omsorg.

17. september: Deltagelse på konferencen "Next practice for offentlig innovation" i SIlkeborg, arrangeret af MidtLab.

27. august: Workshop i Randers vedr. nyt regionalt BDI-projekt.

21. august: Download HandiVision oplægget "Snoezelrum, kommunikativ empowerment og interaktive teknologier" på snoezel konference i Landsbyen Sølund. 

23. juni: Oplæg om HandiVision på styregruppemøde for projektet IAT ("Implementering Af Teknologi på bosteder") hos Danske Handicaporganisationer, Hvidovre.

30. april: Møde med Marie-Louise Thomsen fra Region Midtjylland om offentlige udbud og indkøbspolitik.

17. april: Temadag om innovationsmetoder og inspiration til nye teknologier i Landsbyen Sølund med personale og ledelse.

22. januar: kick-off partnerskabsmøde  for HandiVisions partnere på Egmont Højskolen.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK