Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
18-12-2010 
Stor interesse for brugerorienteret innovation inden for hjælpemiddelområdet 
Mødelokalet var tæt pakket da tre innovationsprojekter på hjælpemiddelområdet præsenterede resultater og nye tilbud om samarbejde. De i alt 48 tilmeldte fra både erhvervsliv og det offentlige vidnede om stor interesse for brugerorienteret innovation.
 

Brugerorienteret innovation er kommet for at blive. I hvert fald på hjælpemiddelområdet og i hvert fald hvis man skal dømme ud fra den store interesse for den fælles præsentation af projekterne Handivision, Baderum For Alle og Selvhjulpen Med Teknologi.

Torsdag den 9. december var Alexandra Instituttets store mødelokale fyldt til bristepunktet med interesserede mødedeltagere, der havde sat fire timer af til at lytte, diskutere og netværke. Publikum bestod af et spændende mix af private virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og interesseorganisationer. Et mix der markerer, at brugerinvolvering for alvor er ved at slå igennem og aldrig har fået så meget opmærksomhed som nu. Se deltagerliste (pdf).


Oplægsholdernes præsentationer
Her kan du se oplægsholdernes præsentationer:


Tilbud til virksomheder
Arrangementet var ekstra attraktivt, fordi man ikke blot kunne få et indblik i interessante resultater fra tre projekter. Arrangørerne havde også en stribe nye tilbud i ærmet:

Kan den styres?
Du har udviklet en kørestol forsynet med special-hjul, der gør det muligt at køre sidelæns. Tillykke med det. Men kan kørestolsbrugeren styre den? Måske har du gjort det joystick, der styrer køreretningen, så fintfølende at det kun kan betjenes af en person med fingerfærdighed som en koncertpianist?

Du må nok hellere tage din kørestol og få den gennemtestet i Egmont dib-lab, Egmont Højskolens levende laboratorium for innovative brugere.

Netop denne test var noget af det mødedeltagerne fik præsenteret på video. De fik et ganske underholdende indblik i hvordan brugerne gennemtester en prototype. De så også en stump video af en langtids-test af en ny type joystick til styring af computerspil plus en kort introduktion til Tilgængelighedspolitiet, en benhård indsatsstyrke der rykker ud og nådesløst tester tilgængelighed i bygninger og nye produkter.

Joystick og Sansehus
Dette var blot nogle af eksemplerne på brugerinvolvering, som tilhørerne blev præsenteret for. Et andet var et smukt videoklip fra Guldhornet, Landsbyen Sølunds Snoezelhus, et sansehus for mennesker med kognitive handicap.

Kørestolen, joysticket og sansehuset er eksempler hentet fra projektet Handivision, der har til formål at udvikle metoder, der engagerer brugere med funktionsnedsættelse og medarbejdere i udvikling af nye og bedre hjælpemidler.

Præsentationen af resultaterne fra Handivision blev suppleret af projektet Selvhjulpen Med Teknologi, der fokuserer på at gøre handicappede og ældre mere selvhjulpne i eget hjem. Her handlede det om de helt intime, ofte næsten tabuiserede ting som toiletbesøg, svært overvægtiges hygiene, uden- og indendørs mobilitet og motivation til træning og genoptræning.

Desuden gav projektet Baderum For Alle en grundig gennemgang af den omfangsrige analysefase med interviews, observationer og workshops, der har ledt frem til visionen om et fremtidssikret baderum med fokus på øget tilgængelighed og selvhjælp for personer med funktionsnedsættelser.

Afrunding
Efter fire timers oplæg og diskussion var det tid til at runde af. Alexandra Instituttets Jeppe Spure Nielsen, projektleder for Handivision, opsummerede eftermiddagen og opfordrede deltagerne til at gå endnu mere i clinch med hinanden for at fremme brugerorienteret innovation.

Hans konklusion var, at der er behov for endnu flere offentlig/private partnerskaber på området. Og at dømme efter stemningen på dagen, og ikke mindst snakken på den efterfølgende networking-seance, så er der masser af opbakning til det arbejde hos alle parter.

 
Bente Rugaard Thorsen,
Roskilde Kommune
 
Bertil Sidenius, Egmont
Højskolen, præsenterer dib-lab
Anna Helene Mollerup,
Erhvervs- og Byggestyrelsen

Voxpop

Brian Vinther Mikkelsen, Bjørn Nielsen Rehab og Hospitalsartikler A/S

Har arrangementet været relevant for dig?
- Ja, vi arbejder løbende med produktudvikling ud fra input fra brugere, og jeg er interesseret i at høre hvordan andre griber det an.

Hvordan arbejder du med brugerdreven innovation i din virksomhed?
- I det private har vi jo ikke så mange ressourcer, og derfor skal vi være meget målrettede. Desuden sælger vi primært hjælpemidler udviklet af andre producenter. Vi kan godt tilpasse disse produkter til den enkelte bruger, men kun i begrænset omfang, for ellers bortfalder produktgarantien. Men vi opsamler bruger-feedback og leverer den tilbage til producenten, hvorefter det er op til producenten at indarbejde denne feedback i produktudviklingen. På mødet blev der præsenteret en række tilbud om nye samarbejder.

Er det noget du vil gå videre med?
- Det kunne godt være aktuelt. Vi arbejder lige nu på et par projekter, hvor det kunne være relevant at teste og videreudvikle dem i et living lab.

Jon Storm Madsen og Christoffer Smith, Smith & Storm
 
Har arrangementet været relevant for jer?
- Ja, vi arbejder allerede med brugerinvolvering, og vi har fået bekræftet at det er en god tilgang til produktudvikling. Samtidig er det godt at se, at industrien også er ved at nå til den erkendelse.

Hvordan arbejder I med brugerdreven innovation i jeres virksomhed?
- Vi er begge uddannet fra DTUs design- og innovationslinje, så brugerinvolvering er en dybt integreret del af vores måde at arbejde på. På mødet blev der præsenteret en række tilbud om nye samarbejder.

Er det noget I vil gå videre med?
- Vores virksomheden er nystartet, og lige nu udvikler vi bl.a. fremtidens plejeseng. Det vil være oplagt for os at benytte nogle af de nye tilbud i udviklingsarbejdet.

   
Brian Vinther Mikkelsen, Bjørn Nielsen Rehab og Hospitalsartikler A/S Jon Storm Madsen og Christoffer Smith, Smith & Storm  Seminardeltagere

 

Links
www.selvhjulpenmedteknologi.dk
www.baderumforalle.dk
www.fornyelsesfonden.dk

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK