Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
Fokus på udvikling og integration af Brugerdreven Innovation 

Her har vi samlet en række undersider med metodisk inspiration og refleksioner over anvendte metoder og processer i HandiVision:

 

Etnografiske film indholder to etnografiske film lavet i projektet om Landsbyen Sølund og Egmont Højskolen.

Videoer af brugerinddragelsesmetoder indeholder en række videoer, der bl.a. viser, hvordan elever på Egmont Højskolen er blevet inddraget i innovationsprocessser sammen med virksomheder og produkter.

Living lab som samarbejdskoncept er en præsentation af konceptet og principperne bag denne tilgang til offentlig-privat innovationssamarbejde.

Brugerindragelsesprocesserne i Landsbyen Sølund indeholder refleksioner over en række metoder, der har været anvendt i undfangelsen og udviklingen af prototypen “E-tracker”.

Brugerindddragelsesmetoder på Egmont Højskolen indeholder refleksioner over en række af de metoder, der har været anvendt af eleverne på Egmont Højskolen i mødet med hjælpemidler og casevirksomheder på kurset “Den innovative bruger”.

Brugerinddragelse i offentlige udbud er en introduktion til, hvordan Danske Handicaporganisationer via inddragelse i udbudsprocesser vil kvalificere indkøb af hjælpemidler.

User Communities indeholder historier om og anbefalinger til, hvordan virksomheder, mennesker med handicap og kommuner kan planlægge og facilitere user communities.

Virksomhedscases er en samling af udvalgte fortællinger om mødet mellem bruger og virksomhed i HandiVision, set med virksomhedernes øjne.

Lead user innovations er en inspirationsside og hyldest til hverdagens autodidakte superbrugere og deres uvurderlige videnressourcer.

30 brugerorienterede innovationsmetoder er en samling af brugerinddragelsesmetoder, som HandiVision bl.a. har bidraget til kortlægningen af. Metoderne dækker alle faser i en innovationsproces.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK