Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Etnografiske film produceret i Landsbyen Sølund og på Egmont Højskolen afdækker livsverdener og levevilkår 

Ane Bonde Rolsted udvalgte under sin masteruddannelse i Visuel Antropologi på University of Manchester i England HandiVision som case for sit studiearbejde. Ane lavede i løbet af 2010 to film Egmont Højskolen og Landsbyen Sølund, som nu kan ses her på siden.

 

Visuel antropologi omhandler - ligesom antropologien - hvad det vil sige at være menneske, hvordan mennesker giver mening til deres liv og omgivelser, samt produktion af viden herom. Formålet med denne arbejdsform er at opnå viden om og indsigt i de filmedes livsverden og levevilkår.

Film: Hvid solskinsvejr

Filmen ”Hvid solskinsvejr” inviterer beskueren indenfor i Landsbyen Sølund, hvor man får indsigt i landsbyens beboere, personale, dagligdagens aktiviteter og de værdier, som minisamfundet udlever.

Film: Louise med flere

Filmen “Louise med flere” følger eleven Louise i en uge på Egmont Højskolen. Den sætter fokus på Louises forhold til sine hjælpemidler og de assistenter, der støtter hende i dagligdagens gøremål.

Ved at bruge billeder – visuelle såvel som auditive – kan den visuelle antropologiske tilgang generere nyttig viden om relationen med personer og deres hjælpemidler. Den form for etnografisk dokumentar, som Ane arbejder med i sit studieprojekt, kaldes Observational Cinema.

Kameraet, æstetiske agendaer og diverse manipulationer i redigeringen bør ikke stå i vejen for det antropologiske projekt.

Derfor er der en række teknikker som den observerende dokumentarist søger at undgå, en slags Ti Bud.

Kontakt Ane Bonde Rolsted på anebonderolsted@gmail.com.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK