Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
02-03-2010 
Antropologisk filmmager lægger vejen forbi Egmont Højskolen med sit kamera 
Ane Bonde Rolsted, der er i gang med en master i visuel antropologi på University of Manchester i England har udvalgt HandiVision som case for sit studiearbejde. Hun har primo januar 2010 optaget en film på Egmont Højskolen.
 

Ane har i sit arbejde med at optage filmen fulgt eleven Louise i en uge. Filmen sætter fokus på Louises forhold til sine hjælpemidler. Visuel antropologi omhandler - ligesom antropologien - hvad det vil sige at være menneske, hvordan mennesker giver mening til deres liv og omgivelser, samt produktion af viden herom. 

Ved at bruge billeder – visuelle såvel som auditive – kan den visuelle antropologiske tilgang generere nyttig viden om relationen med personer og deres hjælpemidler. Den form for etnografisk dokumentar, som Ane arbejder med i sit studieprojekt, kaldes Observational Cinema.

Formålet med denne arbejdsform er at opnå viden om og indsigt i de filmedes livsverden og levevilkår.

Kameraet, æstetiske agendaer og diverse manipulationer i redigeringen bør ikke stå i vejen for det antropologiske projekt.

Derfor er der en række teknikker som den observerende dokumentarist søger at undgå, en slags Ti Bud. De er som følger:

1.   Undgå instruktion
2.   Undgå narration
3.   Undgå manuskript
4.   Undgå tripod
5.   Undgå virtuoso filmning
6.   Undgå virtuoso redigering
7.   Undgå special effects
8.   Undgå underlægningsmusik
9.   Undgå interviews
10. Bryd ovenstående ni regler, hvis nødvendigt!

Vi ser frem til at se filmen og forhåbentlig uddrage nogle metodiske erfaringer fra Anes brug af videoteknikker og filmen som medie til at afdække brugernes livsverden i form af bl.a. udfordringer, drømme og behov i relation til bl.a. hjælpemidler.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK