Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Metoder, reflektioner og erfaringer i "Den innovative bruger" 
Anvendte metoder/teknikker og refleksion over læring/erfaringer i deleksperiment 2, "Den innovative bruger", Egmont-højskolen.
Foto: Egmont Højskolen 

Kinabøger 

Brugerne tager dem ikke med sig. Vi overvejer at prøve med feedback via mobiltelefoner i stedet, dem glemmer de i hvert fald ikke. 

 

Inspirationsture 

Konkret kilde til innovation hos Aabentoft. Mødet mellem virksomhedens produkt og brugerens behov. Det har værdi for begge parter at “komme ud”. 

  
Inspirationsfilm  Påvirker de studerende meget. De ideer der efterfølgende kommer op, er meget tæt på det der er set i filmen. Skal ikke bruges som inspiration til idéudvikling, men som generel provokation af, hvad der er muligt og ikke-muligt. 
  
Idéudvikling 

Fungerer bedst i PD workshop formatet eller hvis det understøttes af opdagelse af konkrete behov. Brugerne har sjældent selv løsningen, men er gode til at se problemerne og videreformidle dem. 

  
Participatory Design workshop 

Udgangspunkt i brugervideoer
Et stærkt redskab til at fastholde ”udfordringen” – ikke mindst for ikke-handicappede deltagere. Det fungerer ekstra godt, at de handicappede studerende og deres hjælpere selv har lavet videoerne – det er dogme-agtigt, men har en god effekt.

Visualisering
Er med til at skabe klarhed over, om man har forstået tingene på samme måde. Godt redskab, når mange ideer skal skæres bort og der skal arbejdes videre med færre ideer, der eventuelt skal kombineres. Ærgerligt at de handicappede studerende ikke kan tegne selv, men trods alt fungerer det godt, at snakke ud fra det visuelle. 

  
Mock-ups og afprøvning  Kun prøvet i korte glimt. Det virker lovende og er noget delprojektet vægter højt i 2010 – både i forhold til rampe og virksomhedsinddragelse (Cura Innovation). 
   
Tilgængelighedspoliti  En metode der har til formål på en humoristisk facon at sætte fokus på tilgængelighedsproblematikker. Kombineres med videodokumentation. Skaber synlighed både internt og eksternt. Godt formidlings- og forandringsredskab. Fremadrettet vil vi gerne gøre tilgængelighedspolitiet mere løsningsorienterede og påtænker at involvere grafikere/industrielle designere som SWAT styrke. 
   
Video-feltarbejde 
  • En del af kulturen på Egmont med videoer. Fungerer godt som dokumentationsredskab. Fanger tavs viden.
  • Video-antropolog i 2010
  • Indkøbt hjelmkamera 
    
Studieture  Studietur til Japan. Satte fokus på ”rejse-situationen” og de mange ting, der pludselig opstår, som gør det svært at være selvhjulpen, når man sidder i kørestol. Igen er anvendt videodokumentation. 
      
Facebook gruppe  Begyndende eksperiement med facebook. Single log-in platform – hyppigt anvendt blandt eksisterende brugere. Svært at vedligeholde og derfor ikke udbredt succes i 2009. VI prøver med fornyet styrke i 2010, med inspiration fra “bjælken”. 
   
Coloplast-model Virksomhedsudviklere fungerer som hjælpere i løbet af en uge. Her opsamles viden og erfaringer med dagligdagen som handicappet studerende.
   
Billeder af behov og lead user innovation Fokus på at opfange og dokumentere de mange hjemmelavede løsninger, der kan være nyttig viden og inspiration for virksomheder. Billeder opsamles på Facebook i 2010.

KONTAKT
Konsulent
Via University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
T7625 5000
M8755 1910
Ejavi@viauc.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK