Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
16-06-2009 
Partnerskabsmøde #3 i HandiVision på VIA i Horsens d. 16. juni 2009 
Partnerskabsmødet var en heldagsworkshop for alle projektpartnere.
 

Formålet med partnerskabsdagen var todelt:

  • producere et fælles metodekatalog (formiddag)
  • lægge planer for det næste halve år (eftermiddag)

Der blev brugt tid på at reflektere over og beskrive de anvendte metoder til brugerinvolvering i alle deleksperiementer. Med afsæt i beskrivelserne blev der lagt planer for, hvilke metodeeksperimenter der var behov for at gennemføre i næste halvår.

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK