Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Landsbyen Sølund i projekt HandiVision 

Landsbyen Sølund har været leder af det deleksperiment, der omhandlede udvikling af interaktive kommuniationshjælpemidler til deres beboere.

Arbejdet på Sølund indgår i et større projekt med etablering af interaktive rum i et nyt Snoezel-hus. Eksperimentet tager afsæt i at afdække brugernes behov og inddrage dem og i særlig grad deres hjælpere i at udvikle kommunikationshjælpemidler.

Brugerne af kommunikationshjælpemidler er beboere og personale. Personalet indgår både som den ene part i den kommunikative relation, og som dem der kender beboerne og kan formidle deres behov. Disse brugere skal sammen med virksomheder og vidensinstitutioner være med til at udvikle interaktive spil og aktiviteter tilpasset beboerne, således at de får en oplevelse af større ejerskab over deres liv.

Sølund bidrager med deltagelse af personale og beboere i udvikling og test i delprojektet.


Om os

Sølund er et boform for udviklingshæmmede. Eller som vi foretrækker at sige det: Sølund er et hjem for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps 

Men med sine ca. 220 beboere i alderen fra 18 til 100 år og med ca. 550 ansatte er Sølund også en landsby.

De fleste af Sølunds beboere lever det meste af deres hverdag og liv her. 

Det stiller krav om, at pædagogikken tager sit udspring i den enkeltes behov, for at kunne hjælpe den enkelte med at leve et så optimalt liv som muligt.

Vi fokuserer på tryghed, omsorg og kærlighed i et liv med udfordringer og oplevelser. 

www.solund.dk 

Maurits Eijgendaal
KONTAKT
Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
T8794 8000

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK