Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 

PERSONICS A/S i projekt HandiVision

Tilknyttet deleksperiment 1- Sølund.

Projektet giver os

  • Personics får produktudviklingsarbejdet ind i et betydelig længere procesforløb end der normalt er mulighed for. Herved sikres, at der løbende og målrettet bygges nye lag på udviklingsfremskridtene, så udviklingsindsatsen samlet set optimeres.
  • Personics kommer helt tæt på brugerne, såvel beboerne som terapeuterne og får dermed det bedste input til et konkret udviklingsarbejde med afsæt i brugernes behov.
  • Personics får mulighed for løbende sparring med andre kompetente projektdeltagere.
  • Personics bliver en del af det netværk som de øvrige HandiVision deltagere (og deres netværk) udgør.

Vi giver projektet

  • Adgang til Personics know-how, software, hardware, videnspersoner, netværk m.v…
  • Mulighed for at blive en integreret deltager i Personics udviklingsarbejde.
  • Mulighed for direkte og konkret at påvirke udformning og funktion af produkter der opfylder de deltagende brugeres egne specifikke behov.


Om os

Personics A/S er en dansk virksomhed, der udvikler avancerede træningssystemer til sanse- og bevægelsestræning.

Personics systemer og teknologi er udviklet for at understøtte en bred vifte at træningsbehov og for at give terapeuter og patienter en række nye muligheder for at gøre træning til en oplevelse med billeder, lyd og personlig motiverende feedback. 

Udover at udvikle og tilbyde et standardiseret produktprogram, er det en integreret del af Personics forretningsgrundlag at udvikle produkterne i et tæt samarbejde med vores kunder og at kunne tilbyde dem en vifte af serviceydelser for at opbygge specifikke installationer og træningssituationer rettet mod særlige behov. 

Personics systemerne er således opstået ud fra et praksisnært behov for at skabe mere spændende og udfordrende træningsmiljøer, der kan øge effekten af indsatsen med træning og genoptræning.

Det er Personics mission er at skabe oplevelser og personlig feedback der motiverer til en ekstra indsats ved træning af sanser og bevægelser.

www.personics.net 

KONTAKT
Direktør
Personics A/S
L.P. Bechsvej 4 - B
8240 Risskov
T8612 38 48
M4030 1206
Esbnielsen@personics.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK