Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 

Teknologisk Institut i projekt HandiVision

Teknologisk Institut er tilknyttet deleksperiment 4, Hjælpemiddelbruger Forum.

Projektet giver os

  • Mulighed for at bidrage med og udvikle vores kernekompetencer
  • Yderligere indsigt i hjælpemiddelindustrien
  • Arbejdsopgaver og erfaring i relation til brugerdreven innovation og user communities

Vi giver projektet

  • Specialiseret erfaring med brugerdreven innovation, innovationsprocesser, open innovation og user communities
  • Brugbar viden fra andre brancher og projekter
  • Inddragelse af relevante industrielle partnere i projektet
  • Metoder og værktøj til at inddrage handicappede med det formål at udvikle nye produkter og services, som afhjælper brugerne i deres hverdag.


Om os

Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. I den forbindelse deltager vi i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Desuden gennemfører rådgivnings- og standardiseringsaktiviteter og styrker den danske arbejdsstyrkes kompetencer gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed. Vi er et af Danmarks ni GTS-institutter.

Vores services og redskaber i relation til innovation
Teknologisk Institut har siden 2000 gennemført innovationsprojekter i organisationer med basis i Creative Idea Solution modellen (CIS). En model der er baseret på innovation som et cyklisk og kontinuert forløb, der har rod i en givet situation som udfordres. Modellen er baseret på open innovation, hvor kompetencer, erfaringer, brugere og eksperter løbende inddrages i forløbets forskellige faser.

Fokus på brugerdreven innovation
Med fokus på den specialiserede bruger (det vi kalder near lead user) gennemfører vi innovationsforløb med inddragelse af brugerne i hands-on forløb. Vi anvender specialiserede brugere  -  i projekt HandiVision er det brugere med specielle erfaringer og empiri, der bliver til kilden til nye ideer, som vi i samarbejde med andre efterfølgende bearbejder.

www.teknologisk.dk

KONTAKT
Centerchef
Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
T7220 1460
M2270 5741
EHenrik.G.Larson@teknologisk.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK