Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 

Hjælpemiddelinstituttet i projekt HandiVision

Hjælpemiddelinstituttet er tilknyttet deleksperiment 3, Bedre brug og deleksperiment 4, Hjælpemiddelbruger Forum.

Projektet giver os

  • Større viden om udvikling af hjælpemidler via brugerdreven innovation 
  • Basis for at udvikle vores hjælpemiddeldatabase som et aktivt debatforum om hjælpemidler
  • Indsigt i, hvad brugerne mener om hjælpemidler

Vi giver projektet

  • Viden om hjælpemidler og formidling af dem
  • Viden om forskellige former for funktionsnedsættelse og dertilhørende brug af hjælpemidler
  • Viden om hjælpemiddelmarkedet


Om os

Hjælpemiddelinstituttet udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi arbejder for at forbedre kvaliteten af hjælpemidler, undervisningsmaterialer og faglige metoder inden for hjælpemiddelområdet. Vi bidrager til, at almindelig hverdagsteknologi designes, udvikles og gøres tilgængeligt for personer med funktionsnedsættelser. Det sker fx gennem teknisk og funktionel prøvning af hjælpemidler, deltagelse i og koordinering af internationale projekter samt generelle forsknings- og udviklingsaktiviteter på området.

Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videnscenter, der hører til Servicestyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialministeriet.

www.hmi.dk

KONTAKT
Ergoterapeut, MSc, Konsulent i forskningsafdelingen
Hjælpemiddelinstituttet
Gregersensvej 38
2630 Taastrup
T4191 8168
Elje@hmi.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK