Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 

Cura Innovation i projekt HandiVision

Det giver vi projektet:

Cura Innovations rolle i HandiVision er at være casevirksomhed i deleksperiment 2, Den innovative bruger, på Egmont Højskolen.

Som casevirksomhed afprøver Cura her forskellige metoder til brugerinvolvering til styrkelse af deres forretningsudvikling.


Om os

Curas idé er at udvikle innovative betjenings- og justeringsfunktioner der vil gøre handicappede og patienter med nedsat funktionsevne mere selvhjulpne.

Det er Curas hensigt at blive en betydende og anerkendt spiller på det globale marked på sigt.

www.curainnovation.dk


ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK