Spring over navigationshyperlinks
Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 

Alexandra Instituttet i projekt HandiVision

Overordnet projektledelse i HandiVision, herunder ansvarlig for metodearbejdet i Bjælken. Endvidere er Alexandra Instituttet delprojektleder for deleksperiment 3, Bedre Brug, og deltager i deleksperiment 1, Landsbyen Sølund.

Projektet giver os:

  • erfaring med udvikling af nye metoder til brugerinvolvering
  • erfaring med hvordan udbudsregler og indkøbsstrategier for hjælpemidler kan virke befordrende for offentlig-privat innovationssamarbejde
  • mange nye samarbejdspartnere inden for hjælpemiddelområdet
  • ideer til nye projekter til udvikling af hjælpemidler

Vi giver projektet:

  • viden om metoder til brugerinvolvering
  • viden om metoder til offentlig-privat innovationssamarbejde
  • viden om it og pervasive computing til udvikling af hjælpemidler


Om os

Alexandra Instituttet er brobygger imellem forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere. Med forskningsbaseret innovation skaber vi it-baserede produkter og services, der genererer samfundsmæssig værdi og bidrager til økonomisk vækst.

Forskningsbaseret brugerdrevet innovation
Vi tager udgangspunkt i samfundsmæssige problemstillinger, og primært i virksomheders og organisationers behov for at udnytte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, en sammentænkning af kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse.

Godkendt Teknologisk Service
Alexandra Instituttet er et af Danmarks ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service) og vores hovedfokus er pervasive computing - indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi tilbyder landets stærkeste og mest alsidige kompetencer inden for udvikling og anvendelse af pervasive computing teknologier. 

www.alexandra.dk 

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK