Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
24-11-2009 
Hjælpemiddelbrugerforum med Toppac sikrer brugerinvolvering i udvikling af emballage til fødevareindustrien 
Virksomheden Toppac har sammen med Teknologisk Institut og Hjælpemiddelinstitutet i regi af delprojekt "User Communities" afholdt et Hjælpemiddel brugerforum d. 24. november 2009.
 

Formålet med dagen var at afprøve metoder til brugerinvolvering i forbindelse med udvikling af emballage til fødevareindustrien. Toppac brugte dagen til at få mere viden om, hvordan slutbrugere med nedsat funktionsevne (bl.a. gigt og muskelsvind) oplever og håndterer forskellige eksempler på emballage til fødevareindustrien - og få nye input til emballagekravene nævnt nedenfor. Bag rekrutteringen af brugere står også Danske Handicaporganisationer, der er projektpartner i HandiVision.

Toppac A/S i Randers er producent af sprøjtestøbte plastemballager, men går også aktivt ind i udviklingen af emballagerne. En tæt dialog med kunderne i hele udviklingsforløbet skal sikre dem de mest optimale produkter – designmæssigt og funktionelt.

For en virksomhed som Toppac er udgangspunktet, at konkurrencen i detailhandlen er meget hård. Ofte har nye produkter ikke lang tid på hylden til at bevise, at de kan sørge for meromsætning til butikkerne, og derfor er det yderst vigtigt for fødevareproducenterne, at produkterne er til at få øje på.

Kvaliteten er afgørende for, om det bliver en succes i længden, men med den forkerte emballage, der ikke giver kunderne lyst til at tage varen ned fra hylden, så kan indholdet i princippet være nok så godt – det vil aldrig få chancen i den evige kamp om forbrugernes gunst. Den hårde, daglige kamp om kunderne smitter naturligvis af andre steder i værdikæden. Det er derfor op til emballageproducenterne at komme med idéer til emballage, som kan opfylde en række krav:
 
- korte gennemløbstider – fra idé til færdigt produkt
- høj grad af leveringssikkerhed og fleksibilitet
- miljørigtige produkter med høj genbrugsværdi
- funktionelt design
- løbende udvikling af nye produkter

Dagen gav HandiVision erfaringer med, hvordan man bedst faciliterer en innovationsproces, hvor forskellige typer af brugere og en virksomhed på en workshop skal forholde sig til og give feedback på produkter, bl.a. med afsæt i produkternes tilgængelighed. 

Link

www.toppac.dk

KONTAKT
Ergoterapeut, MSc, Konsulent i forskningsafdelingen
Hjælpemiddelinstituttet
Gregersensvej 38
2630 Taastrup
T4191 8168
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK