Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
19-11-2010 
Erfaringer med case-arbejdet i delprojektet "User Communities" 
Henning Sejer Jakobsen fra Teknologisk Institut og Inger Kirk Jordansen fra Hjælpemiddelinstituttet har skrevet en artikel baseret på erfaringer med case-arbejdet i HandiVision delprojektet User Communities, hvor de begge har deltaget. Jacob Brix fra ABS Learning Styles Lab, som ikke er med i HandiVision, har også bidraget til artiklen.
 

Artiklen er et eksplorativt studie af forskellige ledelsesformer og deres betydning for resultaterne af innovationsworkshops.

I artiklen undersøger de via fire forskellige gennemførte innovationsworkshops, hvordan ledelsesform og den operationelle metode påvirker resultaterne (produktet).

Casene stammer fra Handivision1, hvor målgruppen og brugergruppen primært har været personer med fysiske funktionsnedsættelser.

Deres analyse indikerer, at et strategisk valg af ledelsesform i forbindelse med en
innovationsworkshop kan hjælpe projektledelsen og dennes interessenter til at nå det
ønskede mål med processen. Analysen indikerer fem tydelige tendenser, som er
interessante for projektets målsætning:

 1. En leder med rolle som facilitator har sin styrke, hvor gruppen er rimelig
  homogen både videnmæssigt og forståelsesmæssigt, og hvor gruppen samtidig har et vidensniveau, hvor selvledelse er mulig. Når diversiteten i blandt
  deltagerne bliver stor, er lederens rolle som facilitator ikke den optimale
  sammenlignet med den konsulterende rolle. 
 2. En leder som konsulterer, dvs. hvor lederen selv medvirker i processen som
  deltager, leder, provokatør og dialogpartner, er velegnet, når diversiteten er stor
  blandt deltagerne, og hvor flere i gruppen er passive, f.eks. grundet deres
  generthed, funktionsnedsættelse og/eller deltagernes angst for at virke
  uvidende sammenlignet med andre meddeltagere.
 3. At mødes fysisk under en innovationsworkshop har betydning for måden hvorpå
  deltagerne bliver inspireret af - og lærer af hinanden samt deres evnen til at
  blive konkrete
 4. Online user communities, som styres af en konsulterende leder, resulterer i stor
  udstrækning i problemorienterede forslag og ideer, hvor dynamikken deltagerne
  imellem er svær at opretholde 
 5. Online user communities, der ikke styres eller ledes i processen, resulterer i
  større udstrækning end ved mere styrede forløb i problemerkendelse frem for
  forslag og ideer til nytænkning.

Artiklen skal præsenteres på Det Danske Ledelsesakademis Konference
Aalborg Universitet den 6.-7. dec. 2010.

Læs artikel (pdf).

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK