Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
14-09-2009 
Offentlig-privat innovationssamarbejde og living labs 
I HandiVision projektet deltager stærke offentlige institutioner som Egmont Højskolen og Landsbyen Sølund. Institutionerne stiller sig til rådighed som en slags living labs, der understøtter udveksling af viden og innovation gennem offentlig-privat samarbejde i rette omgivelser.
 

HandiVision har åbnet døren til brugerne eller skabt kontakten gennem Egmont Højskolen og Landsbyen Sølund. De ”leverer” den brugerbase, der er nødvendig for mange af eksperimenterne og den tæthed, der skal etableres mellem brugere og virksomhederne. De giver en masse ideer og afprøvningsmuligheder. Begge institutioner ønsker at arbejde innovativt og derigennem forbedre deres ”forretning” som institutioner.

På Egmont Højskolen er de ved at bygge en svømmehal og i Landsbyen Sølund et snoezelhus (delprojekt 1). Det har handlet meget om at komme med input til den type hjælpemidler, som det offentlige har en interesse i at få udviklet. For virksomhederne er det at medvirke som en casevirksomhed i et forløb en effektiv indgang til Living Labs. HandiVision deltog i en workshop på Region Midtjyllands OPI-konference den 14. september 2009.

Living Lab er ifølge Copenhagen Living Lab:

  • en måde at designe og organisere brugerdrevne innovationsprocesser på og tager udgangspunkt i et afgrænset udsnit af dagliglivet – f.eks. en børnehave, et plejehjem, en skole eller et spillested,
  • en tilgang til at udforske hverdagslivet kvalitativt som afsæt for innovation,
  • en ramme om komplekse samarbejdende partnerskaber – levende innovationslaboratorier konstitueret af en flerhed af partnere på tværs af fagligheder og værdikædepositioner
KONTAKT
Virksomhedskonsulent
Væksthus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Århus N
T8734 5855
M4035 5830
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK