Spring over navigationshyperlinks
Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
07-03-2010 
Virksomheden Cura Innovation vil i løbet af marts måned opsætte deres nye handicaptoilet på Egmont Højskolen 
Formålet er at få de handicappede elever på Egmont til at benytte toilettet og give feedback på deres afprøvning ved hjælp af metoden og systemet "mobile probes".
 

Metoden er udviklet i et andet projekt under Erhvervs- og Byggestyrelsens "Program for brugerdrevet innovation".

Projektleder for mobile probes projektet er Jacob Vind fra VIA, der samtidig er delprojektleder i HandiVision for "Den innovative bruger" på Egmont Højskolen. Fokus på mock-ups og afprøvning af nye produkter - som her sammen med Cura Innovation - er noget, som kurset "Den innovative bruger" på Egmont vægter højt i 2010.

Mobile Probes projektet går i al sin enkelhed ud på at udvikle et nyt digital og mobilbaseret system baseret på principperne i cultural probes metoden - heraf navnet "Mobile Probes".

Mobile Probes er i praksis en mobil brugerinddragelsesplatform til at afdække brugeres uerkendte behov.

Handicaptoilettet fra Cura Innovation har tidligere været genstand for opmærksomhed i HandiVision, da delprojekt User communities stod for et eksperiment med udvalgte brugere og Cura Innovation for at afprøve metoder til brugerinvolvering i forbindelse med produktudvikling. Læs mere her.

Links
KONTAKT
Konsulent
Via University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
T7625 5000
M8755 1910
E[email protected]

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 [email protected] BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK