Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Fem virksomhedscases 

Et af formålene med HandiVision var at demonstrere effekten af brugerdrevet innovation som metode til at styrke virksomhedernes innovationsprocesser.

 

I HandiVision har en række virksomheder eksperimenteret med nye måder at inddrage mennesker med handicap og personale i udviklingen af hjælpemidler.

Her kan du læse en række historier om de erfaringer og resultater, som nogle af de deltagende virksomheder i HandiVision har opnået:

KONTAKT
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T7027 7012
Ealexandra@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK